Izrada Akta o Proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Mi brinemo o Vama

Procena Rizika

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ima zadatak da prepozna svako ugrožavanje ljudi, imovine i procesa poslovanja. Cilj procene rizika je prevencija neželjenog događaja kroz upravljanje rizicima. Sam dokument (Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja) sadrži i niz mera čija primena umanjuje ili u potpunosti neutrališe rizike. Ovaj Akt nudi rešenja kojima se u svakom smislu, a najviše u ekonomskom, povećava nivo poslovanja preduzeća, smanjivanjem mogućnosti za potencijalne materijalne i ljudske gubitke, i podiže ugled firme.

Procene rizika izrađuje tim procenitelja, licenciranih i za druge oblasti poslovanja (zaštita od požara, bezbednost i zdravlje na radu, vanredne situacije, informatički i tehnički rizici). Oni poseduju dugogodišnje iskustvo u radu, kako u sektoru privatne bezbednosti, tako i u vojnim, policijskim i drugim bezbednosnim strukturama.

Banke i finansijske institucije

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja obavezna je za banke i druge finansijske organizacije. Uredbom o tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama (Sl. Glasnik RS, br. 98/2016) definiše se da se tehnička zaštita sprovodi na osnovu Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Obavezno obezbeđeni objekti

Član 3. Uredbe o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite (Sl. Glasnik RS, br. 98/2016) definiše da se zaštita obavezno obezbeđenih objekata obavlja primenom mera fizičke, tehničke i fizičko-tehničke zaštite, na osnovu Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Projektanti

Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava (Sl. Glasnik RS br. 19/2015 i 71/2017) definiše donošenje Akta o proceni rizika. Na osnovu njega donosi se Plan sistema tehničke zaštite i projektni zadatak, a sva ova dokumenta čine sastavni deo Projekta sistema tehničke zaštite. Ukoliko nema Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, projektna dokumentacija za određeni objekat nije potpuna i nije usklađena sa Zakonom.Izrada Akta o Proceni rizika

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, budite slobodni da nas kontaktirate putem email-a u bilo koje doba dana i noći..
Kontaktiraj nas